Vše nejlepší v novém roce!

PF_2022

Divadlo NaHraně vám děkuje za přízeň v nelehkém roce 2021, a to jak posluchačskou, tak diváckou. Přejeme vám poklidné prožití vánočních svátku a v novém roce 2022 především pevné zdraví a mnoho nezapomenutelných pozitivních zážitků, nejen těch divadelních!